Kidobott karácsonyfákból biomassza

A korábbi évekhez hasonlóan – a Pannon Hőerőmű Zrt.-nek köszönhetően – Pécsen a kidobott karácsonyfák…

Emissziós értékek:
NOx koncentráció

Határérték: 250 mg/Nm3

fásszárú biomassza-tüzelésű kazán:

166.0 mg/Nm3

lágyszárú biomassza-tüzelésű kazán:

161.0 mg/Nm3

Ön tudta ezt?

A szalmabálákat a tárolóból az erőműbe vezető szállítószalagra juttató darurendszer egyes elemei 21 méter fesztávolságúak, vagyis ha felállítanánk őket, akkor egy lakótelepi panelház hetedik emeletéig érnének fel.

Történetünk

Az ötvenes években rohamosan növekvő energiaigények kielégítésére, Czottner Sándor nehézipari miniszter 1958. január 1-jei hatállyal rendelkezett társaságunk jogelődje, a Mecsek szénbányáira épülő Pécsi Hőerőmű megalapításáról. A nyolc, egyenként 60 t/h teljesítményű gőzkazánból és a három, gépenként 30 MW-os gőzturbinából álló alaperőmű meghatározó tevékenysége szinte a kezdetek óta a villamosenergia- és hőtermelés. Az erőmű történetében először a II. számú turbógenerátort kapcsolták az országos hálózatra 1959. december 23-án. Ettől kezdve a Pécsi Hőerőmű menetrendkötelet termelő üzemmé alakult – habár az alaperőmű csak 1962. április 1-jén érte el a 96 MW-os teljes kiépítettséget.

Az 1960-as évek elején megjelent kommunális hőigények kielégítése szükségessé tette a meglévő berendezések egy részének átalakítását. Ennek eredményeképpen 1964 októberében hálózatra kapcsolták a IV. számú kettős elvételes kondenzációs turbinát, amelynek hőelvételével biztosították az újonnan megépült Uránváros lakásainak távfűtését. A növekvő igények és a mecseki szénbányák felfutása további fejlesztéseket tett indokolttá az erőműben: 1965-6-ban két, egyenként 50 MW-os szovjet gyártmányú blokkot nyilvánítottak üzemi géppé. A bővítéssel az erőmű elérte 214,6 MW-os 100%-os névleges kiépítettségét. 1983-ban egy közel tízéves rekonstrukciós program kezdődött, melynek keretein belül cseh gyártmányú SES-kazánokra cserélték az V. és VI. számú blokk kazánjait, valamint 60 MW-ra növelték a korábban 50 MW-os turbinák teljesítményét; ezenkívül végleg leállították, majd lebontották a 7. és 8. számú kazánt.

A több korszakváltást és egy jelentős technológiai megújulást megélt vállalat történetében fontos esemény volt az erőmű-bánya integráció, amelyre kormányzati döntés alapján 1993-ban került sor. Ennek során a felszámolás alatt lévő Mecseki Szénbányák működőképes bányarészei és az azok működtetéséhez szükséges eszközök a társasághoz kerültek. Bányavállalkozóként 2000. december 31-ig működtettük a Zobák-aknán lévő mélyművelésű bányát, valamint 2004. december 31-ig a pécsbányai és a vasasi külfejtéses bányát.

Újabb meghatározó esemény a cég történetében, hogy a széntermelés befejezése után a társaság széntüzelésről földgáz- és biomassza-tüzelésre állt át. 2004 őszén fejeződött be az a nagyszabású, 7,5 milliárd forint értékű beruházási projekt, amelynek során két szenes kazánt gáz-, illetve olajüzeművé alakítottak át, egyet pedig faapríték-tüzelésű biomassza blokk váltott fel. A fejlesztés során több ezer méter gáz- és olajvezetéket, illetve több kiszolgáló létesítményt is felépítettek a fővállalkozók.

A társaság neve 2001. május 7-én Pannonpower Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaságra, majd 2003. október 10-én Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaságra változott. Végül, 2006 júniusától a cégforma Zártkörű Részvénytársaság lett.

Az évek folyamán a részvényesek személyében is változások következtek be. A cég többségi tulajdonrésze 1998-ban került magánkézbe, amikor az amerikai CROESUS 61%-os tulajdont szerzett a Pécsi Erőmű Rt.-ben. A Dalkia Energia Zrt. a közel 40 éves hazai tapasztalattal rendelkező Prometheus Zrt. jogutódja 2007 februárjában vásárolta meg a Pannonpower részvényeinek 99,94%-át. 2015. január 1-jétől a magyarországi Dalkia üzleti érdekeltségei a 160 éves múltra visszatekintő Veolia-cégcsoport részévé váltak, amely világelső az optimalizált erőforrás-gazdálkodásban. Az integráció eredményeként a Dalkia nevet vált: ezentúl Veolia Energia Magyarország Zrt. néven működik tovább.