Kidobott karácsonyfákból biomassza

A korábbi évekhez hasonlóan – a Pannon Hőerőmű Zrt.-nek köszönhetően – Pécsen a kidobott karácsonyfák…

Emissziós értékek:
SO2 koncentráció

Határérték: 200 mg/Nm3

fásszárú biomassza-tüzelésű kazán:

0.0 mg/Nm3

lágyszárú biomassza-tüzelésű kazán:

5.0 mg/Nm3

Ön tudta ezt?

Jelenleg mintegy 2000 biomassza-erőmű működik világszerte, ennek fele Európában.

Komló-Zobák

A komlói Zobák-aknai mélyműveléses bányában 1999. végén a bányabeli olajos környezetszennyező anyagok összegyűjtésével, külszínre szállításával és ártalmatlanításával kezdtük meg a bánya bezárását. Ezt követően, 2000. elején megtörtént a felszín alatti bányatérségek felhagyása, majd a külszínre nyíló bányatérségek tömedékelése és lezárása. Ezen munkák során betömedékeltük és lezártuk a Zobák Centrális szállító- és légaknát, a Zobák Diagonális-légaknát (összesen 2387 m hosszban), a két légaknához csatlakozó főszellőztető szívócsatornát, valamint a 2,2 km hosszban a szénelőkészítő telephelyről a zobáki aknákhoz vezető táróvágatot.

A Zobák-aknai és a béta-aknai meddőhányók rekultivációja során kiegyyenlítettük a felszíni szintkülönbségeket, ellaposítottuk a meredek rézsűket, valamint füvesítéssel és fásítással biztosítottuk, hogy a terület beilleszkedjen a tájba.

Az új komlói fűtőerőmű képeA mélybányászathoz négy telephely tartozott: a Zobák Centrális-akna, a Diagonális-légakna, a Béta-akna és az Altáró területén elhelyezkedő szénelőkészítő mű. A telephelyeket a kifejezetten bányászati létesítmények (pl. aknatornyok, aknaházak, főszellőztető, iszapoló, szénelőkészítő és egyéb technológiai létesítmények, stb.) elbontásával és az üzemudvarok rekultivációjával újrahasznosítható állapotba hoztuk. A rekultiváció során a bányászati tevékenységgel összefüggő környezetkárosodást felszámoltuk. Ezt követően a 30 hektár területű Zobák-centrális-aknai telephelyet és a Zobák diagonális-légaknai telephely nagy részét értékesítettük. A centrális-aknai telephelyen azóta felépült egy biomassza fűtőmű (amit a Komlói Fűtőerőmű Zrt. üzemeltet), Diagonális-légaknán pedig egy komposztáló üzem.

Altárón, a szénelőkészítő üzem területén  gyakorlatilag az összes építmény és vasút elbontásra került, az egész szénosztályozó területe - az aszfaltborítású út kivételével - új talajborítást kapott, és füvesítve lett.

A rekultivációs tevékenység során 70 köbméter olajjal szennyezett talaj és 4800 négyzetméternyi területen az olajjal szennyezett talajvíz kármentesítését végeztünk el. A tájrendezési munkákat 2002. év végén fejeztük be.  A 6,2 hektárt meghaladó területű telekingatlant 18 db ingatlanra osztottuk fel és nagyobb részben értékesítettük. A területen azóta több üzlet (LIDL áruház , TIKKURILA festékbolt, olajbolt, autómosó) valamint az üzleteket kiszolgáló autóparkoló épült, és elkezdték egy napelemgyártó-üzem alapjainak lerakását.

A Pécsi Bányakapitányság a 2003. március 11-én kelt 7927/2002/4 számú határozatában elfogadta társaságunk bányabezárási feladatainak végrehajtását.

További feladatok:

A hosszútávú kötelezettségeink teljesítése során a bányafelhagyás környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére vízmonitoring rendszert és mozgásmegfigyelő-hálózatot létesítettünk. A vízmonitoring rendszer részeként 6 db új fúrólyukat létesítettünk, míg a 2 db meglévő fúrólyukat átalakítottuk.

7 alappontot és 8 gerincvonali főpontot tartalmazó mozgásvizsgálati rendszer a komlói templom szintezési fali csapjától indul és Zobákpusztán végződik. Ehhez csatlakoznak a Gesztenyés városrész 13 utcájában, az épületeken elhelyezett megfigyelési pontok. Az teljes szintezési hossz 24 km hosszúságú.

Rendszeresen ellenőrizzük a mélyművelés bányatelken belül lévő 5 betömedékelt aknánkat. A bennük lévő tömedékanyag süllyedése miatt a mai napig mindössze öt esetben kellett intézkednünk az utántömedékelésükről.

A meddőhányók alól és a táróvágatból kifolyó vizek minőségi paramétereit rendszeresen ellenőrizztetjük.

A fenti méréseket a bányatelek megszüntetéséig kell végezni. A bányatelek megszüntetése akkor történhet meg, amikor a bánya felhagyásának a környezetre gyakorolt hatása bizonyíthatóan már nem várható.