Kidobott karácsonyfákból biomassza

A korábbi évekhez hasonlóan – a Pannon Hőerőmű Zrt.-nek köszönhetően – Pécsen a kidobott karácsonyfák…

Emissziós értékek:
por koncentráció

Határérték: 20 mg/Nm3

fásszárú biomassza-tüzelésű kazán:

0.0 mg/Nm3

lágyszárú biomassza-tüzelésű kazán:

1.0 mg/Nm3

Ön tudta ezt?

Magyarország 2020-ra 14,65%-ra, a jelenlegi aránynak csaknem a háromszorosára akarja emelni a megújuló energiaforrások részarányát, de még így is 7%-kal marad el az EU vállalásától.

Karolina-külfejtés

A Karolina-külfejtést 1968-ban nyitották meg, ahol társaságunk az 1993 és 2004 közötti időszakban folytatott bányászati tevékenységet. A jelenlegi külfejtés rekultiválandó területe mintegy 120 hektár, amely 1200 m hosszúságban és 600 m szélességben terül el.

A pécsbányai Karolina-külfejtés bányászati tevékenysége felhagyását követően visszamaradó bányagödröt és az érintett felszínt  a meddőhányókkal együtt tekintjük a tájrendezés alapállapotának. Társaságunk a városfejlesztési, táj- és természetvédelmi, földtani, vízügyi, ökológiai  elvárásokat és a lefolyásosságot  figyelembe véve készítette el a rekultivációs terveket. A tájrendezés megvalósításával

  • kedvező terepfelszín alakul ki, amely domborzatilag jól illeszkedik a környező terepalakulathoz, megvalósulnak a természeti környezetébe illesztés, a városi  területekhez való kapcsolódás, a természetes felszíni vízelvezetés és erózió elleni védelem feltételei, valamint teljesül a könnyebb fenntartásra való törekvés.
  • A tájrendezendő területen  az erdőművelési ág és alapvetően zöldterületi gyep  visszaállítását tekintjük elsődleges újrahasznosítási célnak. A zöldfelület  jellegű területhasználati módok biztosítják a város területek levegővel utánpótlását a mecseki erdőterületek irányából.

A külfejtés tájrendezését a bányászati tevékenység során kitermelt meddőanyaggal (É-i és D-i meddőhányó) tervezzük elvégezni.

A tájrendezés keretében megtörténik a zárógödör feltöltése. A feltöltéssel kialakított felszín harmonikusan csatlakozik a környező terepalakulathoz, melynek közepén dél felé húzódva patakmedret alakítunk ki. Ezt a nagy kiterjedésű felszínt félkörben övező rézsűket természeteshez közelítő vonalvezetéssel alakítjuk ki.

Az így kialakított felszín terveink szerint 40 cm-es talajtakarást kap és a teljes felület füvesítve lesz, illetve ezt követően csaknem 65 hektáron erdősítést hajtunk végre.

A Pécsbánya-Karolina külszíni fejtés tájrendezéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása kormányhatározat szerint döntő többségében állami kötelezettség. Tekintettel arra, hogy a rekultivációhoz szükséges központi források mindezidáig sajnos nem álltak rendelkezésre, a munkálatok még nem kezdődhettek meg. A rekultiváció megvalósulásának üteme és várható befejezése az állami források rendelkezésre állásának függvénye.