Kidobott karácsonyfákból biomassza

A korábbi évekhez hasonlóan – a Pannon Hőerőmű Zrt.-nek köszönhetően – Pécsen a kidobott karácsonyfák…

Emissziós értékek:
NOx koncentráció

Határérték: 250 mg/Nm3

fásszárú biomassza-tüzelésű kazán:

0.0 mg/Nm3

lágyszárú biomassza-tüzelésű kazán:

26.0 mg/Nm3

Ön tudta ezt?

A szalmabálákat a tárolóból az erőműbe vezető szállítószalagra juttató darurendszer egyes elemei 21 méter fesztávolságúak, vagyis ha felállítanánk őket, akkor egy lakótelepi panelház hetedik emeletéig érnének fel.

A Tüskésrét rekultivációja

Az erőmű mintegy 50 éves szénportüzeléses működése során közel 30 millió tonna a kazán alján összegyűlt salak és az elektrofilterekkel a füstgázból leválasztott pernye keveréke, más néven zagy került elhelyezésre a tüskésréti hulladéklerakó kazettáiban. Ezen kazetták  tájrendezése megtörtént miután az utolsó 51 hektárnyi terület helyreállítása helyreállítása már a 2014. év végi határidő előtt befejeződött.

A Pannon Hőerőmű Zrt. zagykazettáit az erőmű a 2005. évi tüzelőanyag-váltást követően hagyta fel. A biomassza- és földgáztüzelésre történő átállás után ugyanis a korábbi széntüzelés melléktermékének elhelyezésére szolgáló kazettákra már nem volt szükség. A zagykazettákat ekkor első lépésben 10 centiméteres talajtakaróval fedte be, az erőmű, amelyre elsősorban a szél okozta felporzások megakadályozása miatt volt szükség, azonban ez még nem jelentette a rekultiváció befejezését, mivel a környezetvédelmi hatóság a területen 1 m vastag talajtakaró kialakítását írta elő.

A Pannon hőerőmű Zrt. nyílt pályázatot írt ki a munkálatok kivitelezőjének kiválasztására. A győztes fővállalkozó 2013 őszén láthatott hozzá a tájrendezéshez. A rekultiváció során érintett 51 hektáron mintegy 550 ezer tonnányi földet terítettek szét, hogy elérjék a környezetvédelmi hatóság által megkövetelt egy méter vastagságú talajtakarót. Emellett kiépítettek egy hatékony csapadék-elvezető rendszert is. Ezzel meg lehet ugyanis előzni, hogy a csapadék kioldja a káros anyagokat a kazettákban tárolt zagyból, így azok nem jelentenek többé veszélyt a környezetre. A talajtakaró leterítését és a vízelvezető műtárgyak kiépítését tereprendezés, gyepesítés, majd cserjék és fák ültetése követte. A beruházás lezárulta után az érintett területen is a már rekultivált zagykazettákéhoz hasonló, színes állat-és növényvilág alakulhat ki.

A rekultiváció jelentősége, hogy környezetvédelmi szempontból is maradéktalanul felszámolja az egykori széntüzelés hagyatékának számító zagyteret. Ezáltal egy kiváló adottságokkal rendelkező, a város közvetlen közelében fekvő területet kapnak vissza a pécsiek. A nagy kiterjedésű sík felületek mind a városközponthoz, mind az ipari zónához közel találhatók, így számos lehetőség nyílik a hasznosításukra: a jövőben kereskedelmi, ipari, de akár - a hatalmas zöldterületre alapozva - rekreációs célú fejlesztések végrehajtására is alkalmas lehet a Tüskésrét.