Kidobott karácsonyfákból biomassza

A korábbi évekhez hasonlóan – a Pannon Hőerőmű Zrt.-nek köszönhetően – Pécsen a kidobott karácsonyfák…

Emissziós értékek:
SO2 koncentráció

Határérték: 200 mg/Nm3

fásszárú biomassza-tüzelésű kazán:

0.0 mg/Nm3

lágyszárú biomassza-tüzelésű kazán:

5.0 mg/Nm3

Ön tudta ezt?

Jelenleg mintegy 2000 biomassza-erőmű működik világszerte, ennek fele Európában.

/ Biomassza / Fahibák

Fahibák

Az egészséges fa


Kéreg: A fa testének külső, a külvilággal érintkező része, amely a külső, elhalt pararétegből és a belső rostrétegből áll. Feladata, hogy megakadályozza a fa kiszáradását és védje a környezeti hatásoktól.
Háncs: A kéreg belső részén lévő, rostos, nem fás szövet. Ennek rostacsövei szállítják a levelekben szintetizált szerves anyagokat oda, ahol a fa felhasználja vagy raktározza azokat.
Kambium: Osztódó sejtekből álló, szabad szemmel nem látható réteg, amely kifelé a háncs, befelé a fatest sejtjeit hozza létre körkörös rétegekben. A mérsékelt égövi fáknál a kambium évszakonként eltérő ütemben osztódik: tavasszal a legaktívabb, és az első fagyok beálltáig dolgozik, majd télre felfüggeszti működését. Ettől lesz az ilyen fák szerkezete évgyűrűs.
Fatest: Statikai, tartó szerepe mellett ebben találhatóak azok az elemek, amelyek a gyökértől a levelekig szállítják, raktározzák a vizet és a benne oldott ásványi anyagokat. Elsősorban ez a fa felhasználható, megmunkálható anyaga. Részei a szíjács és a geszt.
Bél: A fa testének legbelső, középponti része. Nagy üregű, vékony falú sejtekből épül fel. Átmérője néhány millimétertől 1-2 centiméterig terjedhet.
 

Fahibák

A felhasználás egyik meghatározó tényezője, hogy milyen a faanyag minősége, milyen hibák jelentkeztek rajta. A fahiba az adott fafajra jellemző alaktól, felépítéstől, színtől való eltérés.

Energetikai felhasználásra csak az az erdei faalapanyag használható fel, amelynek minőségi és méretbeli tulajdonságai, valamint a piaci igények nem tesznek lehetővé más – például bútoripari – hasznosítását.

A következőkben bemutatjuk legjellemzőbb fahibákat.

Kéregbenövés - felépítési hiba

A kéregbenövés a paláston sugárirányba résszerűen behatoló nyílással kísért benőtt vagy részben benőtt seb, belseje kéreggel vagy elhalt szövetmaradványokkal van kitöltve.

Bélrepedés - szöveti elváltozás

Sugárirányú repedések a béltől kiindulva a törzs hossztengelye irányában: néhány centimétertől több méterig terjedhet.

Görbeség - alaki hiba

Örökletes tulajdonság, de külső hatásra is létrejöhet. A fa használati értéke szempontjából mindig előnytelen, mert a görbe fatörzsből készített fűrészáru teherbíró képessége a rostok átvágása miatt kisebb.

Kéregelhalás (héjaszás) - károsítók által okozott hiba

A törzsfa egyoldali, felszíni elhalása min. 2 cm szélességben, mely legtöbbször kéregleválással is jár; keletkezésének oka gyakran az erős napsugárzás, vagy külső mechanikai hatások.

Fagyléc - szöveti elváltozás

A fában lévő víz megfagy, majd az enyhülés és fagy váltakozása kidomborodó repedést hoz létre a fatörzs hossztengelye irányában. A fagyrepedések a gombafertőzések következményeként kialakuló rothadás kiinduló helyei.

Ikertörzs - alaki hiba

A törzs elágazása mellmagassági átmérő alatt. Ilyenkor kettős bél alakul ki.

Villás növés - alaki hiba

A két (vagy több) vezérhajtás nyomán fejlődő fatörzs rendellenes növése mellmagassági átmérő felett.

Kettős bél - felépítési hiba

Kettős bél (ikerbél) a törzs vágáslapján két vagy több bél látszik, amelyek körül részben önálló, részben közös évgyűrűrendszer alakul ki.

Csillagos álgeszt - szöveti elváltozás

A fatest nagyméretű, szabálytalan alakú, az évgyűrűhatárokat gyakran nem követő rendellenes elszíneződése, amely lehet egészséges és korhadt.

Gyűrűs elválás - szöveti elváltozás

Az évgyűrűrétegek között keletkezett repedés.

Göcsösség (korhadt és benőtt göcsök) - felépítési hiba

Az ágnak a törzs farészében folytatódó ágszakasza, amelyet a fatest körbezár, és amelynek hossza és kerülete min. ¾ része mentén szervesen kapcsolódik a környező fatesthez. Alakja szerint lehet kerek, ovális, és szárnyas göcs is. A göcs rontja a fa minőségét, nehezíti a megmunkálást.

Bordás növés - felépítési hiba

A bordás növekedés jellemzője a törzs hossza mentén kiálló ormók és mélyedések keletkezése. Leggyakrabban tővastagodással együtt jelentkezik.

Külpontos bél - felépítési hiba

A törzs keresztmetszetének a köralaktól való eltérése.

Szíjács-korhadás - károsítók által okozott hiba

Korhadás a farontó gombák sejtfalakat bontó tevékenységének eredménye. A károsítás 3 alaptípusa: barna, lágy, valamint fehér korhadás.
rovarrágás: A rovaroknak a fatestben lévő, fajra jellemző, járatszerű rágásait nevezzük rovarrágásoknak. A rovarrágások alakja, nagysága jellemző a különböző rovarfajokra.

Szíjács fülledése (gomba okozza) - károsítók által okozott hiba

A fatest külső részének (szíjács) gombás elszíneződése, ami folytatólagos korhadással jár együtt. Jelentős értékcsökkentő fahiba.